Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Duurzame inzetbaarheid laagopgeleiden blijft achter

Laagopgeleide ouderen werken amper aan hun duurzame inzetbaarheid. Zij hebben vaak niet het vertrouwen dat ze een cursus of andere leerervaring tot een goed einde kunnen brengen, dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Het onderzoek uitgevoerd door Jos Sanders, beschrijft drie strategieën die het gat dat ontstaat tussen de eisen van werkgevers en de kennis en vaardigheden van werknemers op te lossen:

  • De ontwikkelroute: hierbij worden activiteiten georganiseerd die de vaardigheden van medewerkers verbeteren. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld via scholing en training ervoor zorgen dat ze breder inzetbaar zijn.
  • De mobiliteitsroute: Werknemers binnen of buiten de organisatie verplaatsen (naar een andere werkgever of naar een andere functie) met als doel een baan die beter aansluit op de kennis en vaardigheden van een medewerker.
  • De taakontwerp-route: bij deze route worden er aanpassingen gedaan in het takenpakket van medewerkers zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun vaardigheden.

Laagopgeleide ouderen, die al een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben, blijken hier het minste gebruik van te maken. De studie suggereert dat de duurzame inzetbaarheid van deze groep verbeterd kan worden door de algemene houding van deze groep met betrekking scholing te verbeteren (ontwikkelroute). Vaak genoeg blijken deze medewerkers niet overtuigd van het nut van scholing of hebben ze er geen vertrouwen in dat ze een training of cursus met succes kunnen afronden. Bovendien blijkt dat het vertrouwen dat medewerkers hebben in hun vaardigheden positief gecorreleerd is met de intentie om van baan te veranderen. Positieve loopbaanstappen zouden bij kunnen dragen aan het versterken van dit vertrouwen, zodat lager opgeleide ouderen vaker kiezen voor een andere werkgever of functie.

Uit het TNO-onderzoek blijkt verder dat sommige HR-instrumenten die zich richtten op de mobiliteitsroute (bijvoorbeeld door middel van promotie of demotie) en de taakontwerp-route (meer of andere taken) de kans op het dichten van het kennisgat bij laagopgeleiden niet vergroten. Demotie en schrappen van taken verkleint deze kans zelfs.

Volgens onderzoeker Sanders is er geen reden om nieuwe HR-instrumenten te ontwikkelen. Het gaat er vooral om dat het gebruik van de bestaande instrumenten onder laagopgeleiden wordt gestimuleerd. Dat is mogelijk door trainingen en cursussen laagdrempeliger te maken, zodat laagopgeleiden ze niet links laten liggen. Om de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers te verbeteren is het belangrijk dat zij een ‘positieve leerervaring’ opdoen. Deze werknemers hebben vaak al negatieve ervaringen opgedaan in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs en staan als gevolg daarvan niet altijd te springen om zich te laten bijscholen.

 

artikel van ORnet.nl

Welkom

Heb je een baan waarin je niet écht gelukkig bent of ben je er ziek van geworden of wil je gewoon eens op zoek naar ander werk? Lees dan bij ‘passieverhalen’ de interviews die ik gehouden heb met mensen die een ‘draai’ in hun loopbaan hebben gemaakt en nu iets doen dat past bij hun passie. Of laat je inspireren door de blogs.

Hulp nodig?

Zelf kun je ook met een beetje lef, inspirerende mensen om je heen en begeleiding van een loopbaancoach een ommekeer in je loopbaan maken en elke dag met plezier naar je werk gaan. Ik wil je daar graag bij helpen. Vul onderstaand formulier in en ik neem contact met je op. Na een (gratis) intakegesprek kunnen we samen bepalen hoe het traject eruit gaat zien en maak ik een offerte.

Gegevens

Werkenvanuitpassie.nl
KvK: 72421924