Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Aan de slag met levensfasenbeleid

Levensfasenbeleid

In dit boek dat ik in 2005 heb geschreven en is uitgegeven door De Gezonde Balans (met een 2e druk in 2006 en 3e druk in 2009) reik ik een praktische methode aan voor leidinggevenden, P&O-ers en ondernemingsraden, om medewerkers geschikt te houden voor de organisatie. Dit was altijd al belangrijk, maar we worden ons door de vergrijzing en ontgroening steeds meer bewust dat mensen meer jaren van hun leven moeten werken. Daarom is het belangrijk dat medewerkers van alle leeftijden vitaal, gezond en met plezier hun werk kunnen doen. Voor veel organisaties is dat reden om in hun personeelsbeleid steeds meer aandacht te besteden aan wat medewerkers precies beweegt en wat zij belangrijk vinden in hun werk. De kenmerken van de levensfasen waarin medewerkers verkeren zijn een goed hulpmiddel voor leidinggevenden om een gezonde balans te creëren tussen de capaciteiten en wensen van de medewerkers en de organisatiebelangen. Als de leidinggevende jaarlijks toetst of de arbeidsbeleving van de medewerkers, de doelen van de afdeling en organisatie en de teamgenoten nog goed bij elkaar passen zullen er weinig medewerkers ontsporen. Iedere levensfase heeft zijn eigen aandachtspunten. Het is dus maatwerk.

De methode is niet ingewikkeld, niet nieuw, maar zeer praktisch en … het werkt. Aan de slag dus!

Het boek is in PDF-formaat kosteloos op te vragen door een email te richten aan: anietascholten@gmail.com